Home » เรื่องเสียว » จูบไม่เป็น เดี๋ยวเราสอนเอง

จูบไม่เป็น เดี๋ยวเราสอนเอง

สัตว์เทวะจตุรทิศตามความเชื่อของจีนตั้งแต่โบราณกาล สำหรับตระกูลหวังได้หยิบเลือกสัตว์เทพแห่งโลหะนามว่าไป๋หู่กับสัญลักษณ์เสือโคร่งสีขาวเป็นสิริมงคลให้กับชื่อแก๊งมาเฟียสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจนมาถึงเจ้าพ่อมาเฟียแห่งไป๋หู่รุ่นที่ 3 ซึ่งไม่ได้มีเชื้อสายตรง เป็นเพียงเด็กที่ถูกซื้อมาเลี้ยงไว้สืบทอดแลกกับเงินค่าเหล้าเพียง 10 โหล เด็กคนนั้นกับชื่อใหม่ว่า ‘หวังอี้ป๋อ’ แต่งกายในสูทสีขาวพิสุทธิ์ยืนดูภาพศิลาจารึกเก่าแก่ในวัดลับแลแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ โอบล้อมไปด้วยป่าไผ่สูงเสียดฟ้า