Home » กีฬา » ออกกำลังกายเท่าไหร่เหงื่อก็ไม่ออกซักที

ออกกำลังกายเท่าไหร่เหงื่อก็ไม่ออกซักที


กีฬาว่ายน้ำเป็นอีกหนึ่งอย่างที่บริหารร่างกายได้อย่างครบทุกสัดส่วนของร่างกาย เพราะได้เคลื่อนไหวในน้ำได้อย่างเต็มที่ ทำให้แข็งแรงสรีระสวยงาม เมื่อแช่ตัวอยู่ในน้ำก็ไม่ร้อนอีกด้วย ทำให้เราไม่ได้รู้สึกร้อนจากการเหงื่อออก การออกกำลังกายชนิดนี้เลยทำได้อย่างยาวนาน